...
+ 32(0)496 52 20 39 [email protected]

Niet warm, niet willen

7 tips om goede website teksten te schrijven

Veruit het meeste opdrachten die Make it Sticky verwerkt? Het schrijven van (SE0)-webteksten. Het schrijven van overtuigende teksten voor op websites is een kunst en die hebben we bij MIS in de vingers. Toch zelf proberen? Dan kan je alvast met deze 7 tips om...

De basics: Zo zet je AI in voor je social media strategie

Akkoord, je kunt mij bellen voor je social media strategie, maar wie weet heb je tijd over en wil je je eigen digitale marketing strategie uittekenen. Perfect wat mij betreft, met plezier geef ik je enkele tips mee. Als marketing freelancer weet ik beter dan wie ook...

Succesvolle video’s maken? Een goed script is essentieel

Een video waarin je zelf figureert? Niet iedereen beschikt over het natuurlijke charisma om een video vlot vol te praten. Hoe je dit probleem omzeilt? Met een goed voorbereid script. En nee, dat hoeft helemaal niet gekunsteld over te komen.  Het schrijven van een...

De beste tips meteen in je mail

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.